GroupStudy.com GroupStudy.com - A virtual community of network engineers
 Home BookStore StudyNotes Links Archives StudyRooms HelpWanted Discounts Login
Google'da İlk Sayfa Hayal Değil [7:132898] posted 10/08/2008
[Chronological Index] [Thread Index] [Top] [Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next]


/* common
	--------------------------------------------------*/

	body {
		margin: 0px;
		padding: 0px;
	}
	#BodyImposter {
		color: #666;
		background: #fff;
		width: 100%;
		margin: 0px;
		padding: 0px;
	}
	#BodyImposter dd,
	#BodyImposter dt,
	#BodyImposter li,
	#BodyImposter p,
	#BodyImposter td {
		font-size: 12px;
		line-height: 1.5em;
		font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;
	}
	#BodyImposter dl,
	#BodyImposter p,
	#BodyImposter ol,
	#BodyImposter ul {
		margin: 0em 0em 1em 0em;
	}
	#BodyImposter img {
		border: 0px;
	}
	#BodyImposter small {
		font-size: 10px;
		line-height: 1.3em;
	}
	#BodyImposter ol {
		padding-left: 1em;
	}
	#Primary ul {
		padding-left: 1em;
		padding-right: 1em;
	}
	#Secondary ul {
		padding: 0px;
	}
	#BodyImposter ol li {
		margin: 0px;
		padding: 0px;
	}
	#BodyImposter ul li {
		background: url("img/bullet.gif") no-repeat 0em 0.5em;
		padding: 0px 0px 0px 8px;
		margin: 0px;
		list-style: none;
	}

	/* links
	--------------------------------------------------*/

	#BodyImposter a {
	}
	#Primary a:link,
	#Primary a:visited,
	#Secondary a:link,
	#Secondary a:visited {
		color: #000;
		background: #fff;
	}
	#BodyImposter h2 a:link,
	#BodyImposter h2 a:visited {
		color: #5397b9;
		background: #fff;
		text-decoration: none;
	}
	#Helpful a:link,
	#Helpful a:visited {
	color: #666666;
	background: #fff;
	}
	#Legal a:link,
	#Legal a:visited {
		color: #999;
		background: #ccc;
	}
	#BodyImposter a:hover {
		text-decoration: none;
	}
	#BodyImposter h2 a:hover {
		text-decoration: underline;
	}
	#BodyImposter a:active {
	color: #FFFFFF;
	background: #fff;
	text-decoration: none;
	}
	#Legal a:active {
	color: #FFFFFF;
	text-decoration: none;
	}

	/* heads
	--------------------------------------------------*/

	#BodyImposter h1,
	#BodyImposter h2 {
		color: #5397b9;
		background: #fff;
		font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;
		font-weight: bold;
		line-height: normal;
		margin: 0.75em 0em;
		padding: 0px;
	}
	#Masthead h1 {
	font-size: 28px;
	color: #fff;
	background-color: #021d2a;
	}
	#Primary h2 {
		font-size: 18px;
	}
	#Secondary h2,
	#Tertiary h2 {
		font-size: 14px;
	}

	/* boxes
	--------------------------------------------------*/

	#Box {
		width: 100%;
		text-align: center;
	}
	#Content {
		margin: 0px auto;
		text-align: left;
	}
	#Content td#Primary {
		width: 360px;
	}
	#Content td#Primary img {
		border: 6px solid #e0e0e0;
		float: right;
		margin: 5px 0px 10px 15px;
	}
	#Helpful table {
		color: #c2c2c2;
		background: #fff;
		margin: 0px auto;
	}
	#Helpful p {
		width: 550px;
		margin: 0px auto;
		padding: 0px 20px;
		text-align: left;
	}
	#Legal {
		padding: 20px 0px;
	}
	#Legal table {
		color: #999;
		background: #ccc;
		margin: 0px auto;
	}
	#Legal p {
		width: 550px;
		margin: 0px auto;
		padding: 0px 20px;
		text-align: left;
	}
	#Masthead {
		padding: 20px 0px;
	}
	#Masthead table {
	color: #fff;
	margin: 0px auto;
	background-color: #021d2a;
	}
	#Masthead h1,
	#Masthead p {
		width: 550px;
		margin: 0px auto;
		padding: 0px 20px;
		text-align: left;
	}
	#Masthead p {
		font-size: 14px;
	}
	#Masthead p #Date {
		float: right;
	}
	#Tertiary {
		padding: 20px 0px;
	}
	#Tertiary table {
		color: #d69898;
		background: #c33;
		margin: 0px auto;
	}
	#Tertiary h2 {
		color: #fff;
		background: #c33;
		padding: 0em 0em 0.5em 0em;
	}
	#Tertiary h2,
	#Tertiary p {
		width: 550px;
		margin: 0px auto;
		padding: 0px 20px;
		text-align: left;
	}
	#Helpful,
	#Legal,
	#Masthead,
	#Tertiary {
		width: 100%;
		text-align: center;
	}


style5 {font-size: 12px}
style6 {
	color: #666666
}
style7 {
	color: #FF0000;
	font-weight: bold;
}
style12 {color: #FFFFFF}
style13 {color: #000000}
style15 {color: #000000; font-size: 10px; }							A~ap}daki elektronik postay} gvremiyorsan}z, l|tfen t}klay}n}z...						 Arama Motoru Optimizasyon(SEO)
						  ve GoogleAdwords Gal}~ma Grubu
							18 Ekim 2008 | 10.00-17.00
           Okalip / Mecidiyekvy

					 0 216 577 54 86
					]nternet d|nyas}nda bir yeriniz mi olsun istiyorsunuz ?
				  Milyonlarca veri iginde arand}p}n}z da |st s}ralarda m} g}kmak
istiyorsunuz ?

				 Gelin, sitenizin tan}t}m} igin neler yap}labilir, konu~al}m.
				 Hem teknik ekiplerinizi, hem pazarlama departman}n}z} hem de sizinle
gal}~an ajans}n}z} yvnlendirelim.
					Gal}~ma grubu program}, detaylar} ve kay}t igin t}klay}n...

       ]nternet Pazarlamas} ve Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)

        Arama motoru optimizasyonu nedir?
        Arama motorlar} sitemi nas}l bulur?
        Arama motoru sitemi nas}l inceler?
        Arama motoruna toplu kay}t uygulamalar} nedir?
        Pagerank nedir?
        Google'da ve arama motorlar}nda ilk sayfa m|mk|n m|?
        Tasar}m ve igeripin etkisi nedir ?
        Google dostu site ne demektir?
        Flash, java, frame kullan}m}
        Sitemap haz}rlamak
        Google Webmaster Tools
        Yasak yollar
        Vrnek gal}~malar


GoogleAdwords Uygulamalar} ve Kullan}m} Kolayla~t}racak ]puglar}

        Adwords ve Yararlar}
        Adwords Politikalar}
        Adwords kurulumu, hesap, kampanya ve reklam gruplar}
        Anahtar kelimeler ve Demografik hedefleme
        Maliyet Kontrol|, Faturalama ve Muhabese
        Reklam performans}n} inceleme, reklam gvr|n|rl|p| ve raporlar
        Reklam performans}n} optimize etme: web siteniz, hesab}n}z,
vzel optimizasyon stratejileri
        Adwords araglar}: Hesap performans} araglar}, analytics,
sorun
giderme ve editvr
        Google Analytics, temel bilgiler, raporlar ve iyile~tirme
        Vrnek gal}~malar
			  Epitim sonunda hediyenizi kullanarak web sayfan}z} arama motorlar}nda
hemen |st s}raya ta~}yabilirsiniz.			  Google ve diper arama motorlar}nda ilk sayfada g}kmak igin neler
yap}lmas} gerekir?
		     GoogleAdwords gergekten bu kadar pahal} m}? yoksa daha ucuza
y|ksek performans m|mk|n m|?


	     Kimler Kat}lmal}: Webmasterlar, Web Sitesi Yvneticileri, Web
Sitesi
Sahipleri, ^irket Sahipleri, IT/Sat}~/Pazarlama Departman} Yvneticileri ve
Uzmanlar} ve ]nternet sitesini daha iyi konuma getirmek isteyen herkes...
		  Kay}t ve ayr}nt}l} bilgi igin web sitemizi inceleyebilir veya
	    0 216 577 54 86 numaral} telefondan Vzg|r Akman ile
gvr|~ebilirsiniz.

  Tel : 0 216 577 54 86 | Faks : 0 216 577 54 87
   info@xxxxxxxxxxx | http://www.hiberka.com

   VNEML] NOT: Bu elektronik posta reklam amagl} olarak gvnderilmi~ olup
2007 CAN-SPAM kurallar}na uygun olarak haz}rlanm}~t}r. Bu elektronik postada
belirtilen adres, telefon ve reklam yap}lan etkinlik / hizmet tamamen gergek
olup, gvnderen k}sm}ndaki adres ve elektronik posta igerisindeki t|m veri ve
formlar sadece Hiberka'ya ula~acakt}r. Sizin elektronik postan}z} internette
yapt}p}m}z gayri-resmi hig bir unsur igermeyen ara~t}rmalar ile bulduk. Eper
bu reklam elektronik postas}ndan rahats}z olduysan}z ve Hiberka'n}n bundan
sonraki elektronik postalar}n} almak istemiyorsan}z, bu maile cevap verip,
konu k}sm}na "Kay}t Silme" yazman}z yeterlidir.
Message Posted at:
http://www.groupstudy.com/form/read.php?f=7&i=132898&t=132898
--------------------------------------------------
FAQ, list archives, and subscription info: http://www.groupstudy.com/list/cisco.html